Uruchamianie TWBlue z kodu źródłowego

Wielu użytkowników Twittera zaczęło używać TWBlue z kodu źródłowego. Oznacza to, że dostają oni kod źródłowy wraz z pojawieniem się nowej listy zmian lub aktualizacji i uruchamiają daną wersję TWBlue ze zmienionymi kawałkami kodu. Poproszono mnie o przygotowanie “oficjalnej” instrukcji uruchamiania TWBlue z kodu źródłowego. Więc, chociaż nie każdemu bym to polecał, zamieszczam niniejszą instrukcję.

Dlaczego niektórzy użytkownicy chcą uruchamiać TWBlue z kodu źródłowego?

Jest to program darmowy, a jego kod źródłowy jest w pełni dostępny. Można więc z powodzeniem używać TWBlue uruchamiając go z kodu źródłowego jak się to zwykle robi. Niektórzy zaczęli uruchamiać program w ten sposób, ponieważ dostają oni listę zmian kiedy tylko pojawi się ona w repozytorium, włącznie z każdą nową rzeczą dodawaną do klienta. Wpisują odpowiednią komendę i otrzymują zaktuaizowaną wersję kodu źródłowego. Jeśli chcecie wyprubować klienta zanim zostanie on udostępniony publicznie, możecie uruchomić go ze źródeł.

Jak otrzymać git dla windows?

Używamy narzędzia git do zarządzania kawałkami zmian w naszych repozytoriach. Aby wszystko zainstalować i otrzymać zmiany kodu źródłowego, należy pobrać i zainstalować git dla windows z poniższego linku. Tak jak w przypadku każdej aplikacji dla systemu windows, wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora (ogólnie mówiąc, kilkukrotnie naciskać "Dalej", a następnie "Zakończ" kiedy instalacja przebiegnie pomyślnie.). Po instalacji, można kontynuować.

Pobieranie plików

Z menu start lub pulpitu należy wybrać aplikację Git CMD i wkleić tam następującą komendę.

git clone https://github.com/manuelcortez/twblue --dept=1

Uwaga! Po wklejeniu powyższej komendy należy odczekać chwilę, ponieważ w tym czasie pobierać się będą pewne pliki.

cd TWBlue

git submodule init

git submodule update

Instalowanie zależności

Po wklejeniu wszystkich powyższych komend, w katalogu domowym pojawi się podfolder o nazwie TWBlue. W nim z kolei znajduje się kilka innych katalogów i plików. Należy otworzyć folder "windows dependencies" i zainstalować pliki wykonywalne, które zostaną umieszczone w folderze x86 (dla systemów 32-bitowych) lub x64 (dla 64-bitowych). W przypadku systemu 64-bitowego, da się zainstalować jednocześnie 32 i 64-bitowe wersje wszystkich komponentów. Zwykle jednak wystarczą 64-bitowe, chyba że dany użytkownik chce zbudować wersję wykonywalną programu TWBlue. Podczas instalacji Pythona, należy upewnić się, że opcja dodawania Pythona do ścieżki zmiennej środowiskowej w systemie jest zaznaczona. To znacznie ułatwi sprawę. Pierwszym plikiem, który należy zainstalować jest odpowiednia wersja Pythona. Pozostałe mogą być instalowane w dowolnej kolejności. Są to:

  • python-2.7.13
  • wxPython3.0-win32-3.0.2.0-py27
  • pywin32-220.win32-py2.7
  • pyenchant-1.6.6.win32
  • (optional, only needed if you want to build a distributable version of TWBlue) py2exe-0.6.9.win32-py2.7

Pozostałe pliki można zignorować.

Instalowanie innych skryptów Pythona

Należy otworzyć wiersz poleceń (windows R) wpisując “cmd”, a potem wkleić następującą komendę:

easy_install -Z --upgrade six configobj goslate markdown future suds requests oauthlib requests-oauthlib requests-toolbelt pypubsub==3.3.0 pygeocoder arrow==0.6 python-dateutil futures winpaths PySocks win_inet_pton yandex.translate

Po zakończeniu instalacji, można już będzie uruchomić TWBlue.

Uruchamianie TWBlue ze źródeł

Należy przejść do folderu TWBlue otwierając go przy użyciu Eksploratora Windows. W tym folderze otworzyć katalog src i odnaleźć plik o nazwie main.py. Tu należy nacisnąć kontekstowy i wybrać “Otwórz za pomocą Python”, jeżeli nie jest to pierwsza opcja w menu. To powinno wystarczyć do uruchomienia TWBlue z kodu źródłowego.

Pobieranie aktualizacji

Użytkownicy, którzy śledzą konto TWBlue na Twitterze, są na bieżąco z wprowadzanymi zmianami, ponieważ staram się publikować tam każdą aktualizację przesyłaną do oficjalnego repozytorium. Każdą nową aktualizację można zastosować do kodu, który już istnieje. Do synchronizacji tych zmian będzie potrzebny git, więc nie należy go usuwać. Aktualizacja kodu źródłowego składa się z kilku kroków. Oczywiście, jeżeli TWBlue jest uruchomiony ze źródeł, należy go zamknąć, zaktualizować kod źródłowy i ponownie otworzyć program.

Należy wybrać git CMD z pulpitu lub menu start, w zależności od przypadku.

potem wpisać następujące komendy:

cd TWBlue

git pull

Powinna pojawić się lista zaktualizowanych plików, lub komunikat “jest aktualne". i to już wszystko. Teraz można ponownie uruchomić klienta, aby zobaczyć najnowsze zmiany.

Podziękowania

Niniejszą instrukcję przygotowałem w oparciu o TWBlue "czytaj to" oraz instrukcję przygotowaną przez [@AnimalMetal], którą zmodyfikowałem. (https://twitter.com/AnimalMetal) Jeżeli podczas uruchamiania TWBlue ze źródeł znajdziecie jakieś błędy, napiszcie mi wspomnienie lub wiadomość prywatną na Twitterze. @tw_blue2) Postaramy się pomóc.